Kunstudstilling i Lemvig

I Lemvig er det frem til uge 42 i 2021 muligt at se en helt unik kunstudstilling, hvor kunstsamler Frank Nicolajsen viser
sin kunstsamling af marinemalerier frem. En af marinemalerne er Godfred Christensen. Herunder er der en lille fortælling, hvor Frank Nicolajsen beretter om nogle af kunstværkerne.

Om Godfred Christensen

I flere tilfælde er det vanskeligt at rubricere malerne, idet marinemaleriet ofte glider over i landskabsmaleriet og omvendt. En maler som Godfred Christensen (1845- 1928) er først og fremmet kendt som landskabsmaler. Han rejste tidligt på studietur til Paris og var i årene derefter meget optaget af, hvad der skete i fransk kunst, hvor Fontaine-bleauskolens malere slog igennem. Påvirket af disse var han med til at bryde med den idealiserende kunst og indføre valeurmaleriet i Danmark. De fleste kender hans landskaber og skovbilleder fra egnene omkring Vejle og Silkeborg. Men ikke mange tænker på Christensen som marinemaler. Hans malerkollega, kunsthistorikeren Karl Madsen, karakteriserede ham endda som Danmarks bedste marinemaler. Og sandt er det, at han i en periode i 1880’erne malede en række fine naturalistiske billeder fra den nordsjællandske kyst ved Humlebæk, Snekkersten, Espergærde og Hornbæk, hvorved han tilføjede det danske marinemaleri naturalismens friskhed.