Frank Nicolajsen fortæller

Hele marinesamlingen som nu udstilles i Lemvig er fra Frank Nicolajsens private samling. Frank har skænket ca. 700 guldaldermalerier til Vestjysk Kunst Fond, og Lemvig Kommune har dedikeret den gamle Toldbod til udstilling af først marinesamlingen og siden til guldaldersamlingen. 
Herunder fortæller Frank Nicolajsen om Carl Dahl. Se malerierne af Carl Dahl i Toldboden på Havnen i Lemvig.

Om Carl Dahl

Eckersberg-eleven Carl Dahl (1812-1865) kom fra Fåborg, hvor faderen var toldinspektør. Han uddannede sig til maler på Langeland, hvor han blev optaget på Kunstakademiet og blev elev hos Eckersberg. Han specialiserede sig i marinemaleriet og begyndte selv at undervise i perspektivlære, ligesom han også hjalp læremesteren med at tegne rigninger på hans marinebilleder. Dahls malemåde ligger tæt på læremesterens, både i tegning og rumopfattelse. Hans kystbilleder fra det sydfynske med skrænterne ved Dyreborg og den lokale fiskerbefolkning er malet helt efter lærebogen. En bestillingsopgave fra et sydfynsk rederi lød på tre portrætter af skonnerten Tordenskjold, - i stormvejr, lænsende for fulde sejl, og i Middelhavet ved Marseilles. Billederne har hængt i samme kontor siden de blev malet, og de er nu genforenet her i udstillingen. Dahl fulgte med flåden i krigen 1848-50, og var også med i slaget ved Helgoland i 1864, året før hans død.